pozdní příchod

     nepřítomnost na pracovišti

     u kopírky

     nesplněný úkol

     vysoký telefonní účet

     těhotná sekretářka

     nepovolený mejdan

     chce mě odvolat z dovolené

     urážka kolegyně, kolegy

     jiná

"Nechci po vás žádné podrobnosti. Jen mi vypočtěte průměrnou teplotu celé nemocnice!"

  zpět