Výmluva učiteli za pozdní příchod

 Chystal jsem otci do práce svačinu.
 Pan školník mě poslal koupit rum.
Zaspal jsem, mí rodiče byli v noci zvlášť aktivní.

zpět