Náš pes mu zakousl slepici

 To buďte rád, původně hovořil o Vaší staré!
 Ty myši jsou čím dál drzejší!
A vy jste snad vegetariáni?

zpět