Pořádám nezastavitelný večírek

 Mám tu pár neslyšících přátel.
 I vaše naděje umírá poslední!
Už Fučík říkal: Lidé bděte!

zpět