dlužím 10 Kč

     dlužím 100 Kč

     dlužím 2.543 Kč

     dlužím 10.000 Kč

     dlužím 100.000 Kč

     dlužím 1.000.000 Kč

     dlužím mafii

     dlužím finančnímu úřadu

     mám vrátit vypůjčenou věc

     jiná

"Jak? Mluvte prosím hlasitěji, pánové, já vám nerozumím!"

  zpět